MỸ PHẨM KIM NGỌC xin ban hành và công bố Chính sách bảo mật thông tin cá nhân nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng với các nội dung sau:

1. Về việc thu thập thông tin cá nhân: Ban Quản Lý Website myphamkimngoc.com yêu cầu Khách hàng kê khai các thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, điện thoại. 

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website myphamkimngoc.com, website myphamkimngoc.com chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Khách hàng sẽ không được lưu giữ.

2. Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân: website myphamkimngoc.com luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp. Do đó, Khách hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân. Ngoài ra, MỸ PHẨM KIM NGỌC không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

3. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân: Cụm từ “thông tin cá nhân” được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, MỸ PHẨM KIM NGỌC lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng: các thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Khách hàng tại website myphamkimngoc.com, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website myphamkimngoc.com

Hệ thống của MỸ PHẨM KIM NGỌC cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Khách hàng khi đăng ký và sử dụng website myphamkimngoc.com

4. Về việc sử dụng thông tin cá nhân: Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và website myphamkimngoc.com đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống website myphamkimngoc.com. MỸ PHẨM KIM NGỌC sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website myphamkimngoc.com;
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
5. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba: website myphamkimngoc.com không cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật.

EVI TRẮNG DA MẶT CAO CẤP
175,000 đ
115,000 đ
EVI TRỊ NÁM
165,000 đ
110,000 đ
EVI - NGỪA MỤN
70,000 đ
46,000 đ
EVI DƯỠNG TRẮNG-GIỮ ẨM
280,000 đ
182,000 đ
Giao hàng tận nhà